"Ürünler" kaydındaki makaleler görüntüleniyor

Mısır Silajı Üreticiliği

Nis 11, 2013   //   Yazar: admin   //   Mısır Silajı  //  Yorum Yapılmadı

misir-silaji

Mısır Sılajı

 

Mısır silajı, besi sığırları ve özellikle süt ineklerin de iyi bir yemdir. Mısır silajını özellikle besinin başında yüksek oranda mısır silajı içeren Rasyonlar verilmelidir. Mısır silajı çok sulu olması nedeniyle besinin son döneminde, enerji miktarını artırmak için mısır silajı azaltılarak karma yemler çoğaltılmalıdır. Besi başında canlı ağırlığının %2 si kadar mısır silajı verilebilirbesi ortalarına doğru bu değer %1‘e düşürülmeli bu değerler yem kuru madde oranı % 40 olan rasyonel yem için geçerlidir. Kuru madde oranı %30 olan mısır silajını hayvanlar daha az tüketirler.

Ayrıca mısır silajının tek başına verilmemesi gerekir. Mısır silajı ile birlikte, protein oranı yüksek baklagil kuru otları veya karma yemler birlikte verilmelidir.

Yonca, üçgül, ot veya bunların karışımından yapılan silajlar, süt sığırları için mükemmel kaba yem kaynaklarıdır. Baklagil silajları mükemmel protein ve mineral kaynaklarıdır. Eğer erken çiçeklenme başında hasat edilirlerse enerji düzeyleri mısır silajına yakın olur. Çiçeklenme ortası veya sonunda hasat edilen baklagil silajlarının sindirimi azalır.

MISIR SİLAJININ FAYDALARI

 • Mısır silajı diğer yemlere göre lezzetli, sulu ve besleyicidir.
 • Mısır silajı Et ve süt maliyetlerindeki yem girdisinin payının % 70’lerden % 28’lere kadar düşürür.
 • Mısır Silajı sindirimi kolay, besin değeri yüksek bir yemdir.
 • Mısır silajı Lezzetli oluşu iştah açtığı için hayvanların dengeli beslenmesine yardımcı olur.
 • Mısır silajı ile beslenen hayvanlar sağlıklı olur, tüyleri daha parlak olduğundan pazar değeri artar.
 • Mısır silajı Protein ve karbonhidratlar, kuru otlara göre daha fazladır

MISIR SILAJINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 • Mısır silajında yaprak sayısı ve yaprak oranı fazla olmalı
 • Mısır silajında tane bağlayan koçan ağırlığı yüksek olmalı bol taneli olmalı
 • Mısır silaj kalitesine olumsuz etkisi nedeni sap çapının fazla kalın olmaması
 • Mısır silajı fazla erken biçim olmamalı
 • Mısır silajının taneleri çok sütlü olmamsı gerekir
 • Mısır silajı geç biçim olmamalı ( geç biçim yeşil silaj kalitesine uygun değildir )
 • Mısır silajında aflotoksin için mutlaka test yaptırılmalı

MISIR SILAJI HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

 • Mısır silajının silolanmasında katkı maddesine gerek duyulmaz
 • Mısır silajı Fermente özelliği nedeniyle proteince zengin ve tek başına silolanmayan bitkilerin silajının yapımında katkı maddesi olarak kullanılır.
 • Mısır silajı depolanacağı yere yayılmadan önce parçalanması gerekir. Parçalanma ne kadar fazla olursa silolamada başarı o denli yüksek olur. Karışım olarak düşünüldüğünde kesinlikle birlikte parçalama yoluna gidilmelidir.
 • Mısır silajı Süt olum devresinde yapılan biçimlerde protein oranı ve kuru maddenin sindirilebilirliği yüksek düzeydedir. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalarda hamur olum döneminde yapılan biçimlerde protein oranının düşmesine karşılık verim, kuru maddenin sindirilebilirliği ve hayvanlar tarafından tüketimin arttığı görülmüştür.
 • Mısır silajında en uygun biçim zamanı nem oranı %65-70’e düştüğü dönemdir. Bu nem oranı, bitki maksimum kuru tane ağırlığına ulaşmasından 2-3 hafta öncesinde elde edilmektedir.
 • Mısır silajında nem % 65 olduğunda koçan nemi % 48, tane nemi de % 44 dolayındadır. Tanenin verime katkısı %35-40, düzeyindedir. Eğer mısır erken biçilirse siloda sızıntı kayıpları yükselir, mayalanma düzenli sürmez. Çok geç biçildiğinde de tam sıkışma sağlanamayacağı için siloda bol oksijen kalır. Oksijenli (Aerob) mayalanma uzun süre devam eder.
 • Mısır silajının kalitesini çeşit, hasat zamanı, koçan oranı, parça boyutu, silonun şekli, doldurma süresi, sıkıştırma derecesi gibi özellikler belirlemektedir. Bunların birinde meydana gelebilecek olumsuzluk ürünün kalitesini düşürecektir.
 • Mısır Silajın besin değeri karışımdaki türlere, orana, kuru madde ve besin maddeleri içeriğine göre az veya çok farklılık göstermektedir. Baklagil ilavesi dışında ,
 • Mısır silajının protein içeriği üre vb. bileşiklerin ilavesi ile (% 0.5) problem olmamaktadır. Atılacak miktarın iyi ayarlanması gerekir. Fazla olması durumunda hayvanlarda çeşitli rahatsızlıklar görülmektedir.
 • Mısır silajında organik madde sindirim derecesi % 66-72 ve ham proteinin % 54-68 arasında değişim gösterir. Vejetasyon dönemine bağlı olarak  organik madde içeriği artar. Kuru madde içindeki azotsuz öz madde miktarı yükselirken ham kül, ham protein ve ham selüloz miktarı düşer. Besin maddeleri oldukça yüksektir.
 • Mısır silajında besin maddelerinde kaybı önlemek için sıkıştırma ve izolasyonun çok dikkatli yapılması gerekir.
 • Mısır silajın bozulmasını önlemek için alındığı bölümün dar olması istenir
 • Mısır silajında yeşil aksam veriminin %50’si ve besleme değerinin %70’i koçanlardan elde edilmektedir

Sap Balyası Üretimi

Nis 11, 2013   //   Yazar: admin   //   Sap Balyası  //  Yorum Yapılmadı

Saman Sap Balyası

 balya_saman-1920x1200

 

Hayvancılık sektöründe saman kalitesiz bir kaba yemdir. Her yıl kış aylarında saman fiyatları pike yapar.  ‘’ Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi ‘’ denilmesi kaliteli kaba yem üretim politikalarının yetersizliği hayvancılık sektörünü kalitesiz kaba bir yem olan samana mahkum ediyor ve Bingöllü hayvancılık sektörü mensupları ‘’ saman fiyatlarına devlet el koysun ‘’ feryadını haykırıyor.  Devletin saman fiyatlarına değil kaliteli kaba yem üretiminde politikasını değiştirmesi gerekiyor.

Haziran ayında tahıl hasadının  başlaması ile saman üretim müteahhitleri de o bölgeden biçerdöverler çıkar çıkmaz balya saman, balyasap, balyasız saman üretirler. Balya samanı ve balya sapını üreten makinelere balya makinesi, saman üreten makinelere da patoz denilir. Kaliteli kaba yem olmaz ise her büyük baş hayvan başına 60-80 adet balya saman veya sap tüketilir. Küçük baş hayvanlar ise kaliteli kaba yem olmayınca kalitesiz kaba ye olan samanı tüketirler.

Bu yıl Çukurova’da balya saman maliyetleri çiftçimize ahır teslimi 2 TL/balya idi. Bir balya aşağı yukarı 23-25 kilograma denk gelmektedir. Kilogramı 8 kuruş.

Gıda Tarım ve hayvancılık bakanlığı uzmanlarının sözlü bildirimlerine göre Ülkemizin kaliteli kaba yem olan  mısır silajı, yonca vb. yem ve çayır bitkilerinde ihtiyaç 50 milyon ton.  Üretilen miktarın ise 35 milyon ton olduğunu ifade etmektedirler. Bir bakıma % 30 oranında kaliteli kaba yem açığı olduğunu ileri sürmekteler. Ülkemizin hayvan varlığını sayamayanların kaliteli kaba yem ihtiyaç miktarını tespit edebilmesi mümkün değil.  Dolayısı ile kaliteli kaba yem açığı da doğru tespit edilemez. Kaliteli kaba yem üretim politikaları doğru saptanamaz. Bingöl’de olduğu gibi saman fiyatları tonda 700 TL’ye çıkınca ülkemizin  hayvan sahipleri kışın ortasında saman fiyatlarına devlet el koysun der. Çünkü 1 kg saman 1 kg fabrika yemine eşitlenmiştir.

Çiftçilerimiz hayvan sahipleri için veya hayvan sahipleri kendi ihtiyaçları olan kaliteli kaba yem ihtiyaçlarını niçin kapatmıyorlar, kapatamıyorlar sorusunun cevabını her zaman söylediğimiz gibi çiğ süt fiyatlarının olması gereken değerlerde tutulmaması sebebi iledir. Çiğ Süt üretenler ürettikleri çiğ sütten para kazanabiliyor olsalardı ülkemizin kaliteli kaba yem açığı olmazdı. Hayvancılık sektörü, hayvanlar samana muhtaç hale gelmezdi.

Geçtiğimiz yıl endüstriyel süt sektöründe ambalajlı süt ve süt üretenlerin iç üretim ve ihracatta büyüdüğü ifade ediliyor. Süt ürünleri fabrika sahipleri büyür iken, fabrika üstüne fabrika kurarlarken 4-5 yıl öncesinde 20 ineği olanlar inek sayısını bir tane bile artıramıyorlar.

Süt sanayicilerini büyüten, çiğ süt-damızlık üreticilerini karın tokluğuna çalıştıran bu sistemi kim sağlıyor?

Et Balık Kurumu’nun adı Et Ve Süt Kurulu  olarak değiştirilmesi konusundaki kanun tasarısı kimin için hazırlanıyor? Süt ineği sahiplerinin bir ineğine bir inek daha katmak için mi sistemi devam ettirmek için mi ? Süt sanayicilerinin çiğ süt piyasasında daha iyi hakim kılmak için mi?

Müstakbel Et ve Süt Kurumu’nun süt ve süt ürünleri ile ilgili fabrikalar kurmayacağı, fiyat istikrarı için süt tozunu özel süt tozu fabrikalarına ürettireceği  ifade ediliyor.

Tüm düzenlemeler sanayiciler için ve onların kontrolünde yapılırken üreticilerin salası okunduğunu duyar gibi oluyoruz.

Ey Çiğ Süt Üretenler! Kazancınızdan memnun musunuz?

Ey kutu süt tüketenler. Üreticilerin 80 kuruşa satmak zorunda bırakıldığı pastörize sütleri 2,2 TL’den market raflarında görmekten memnun musunuz? Memnun değil iseniz aracıları kaldırınız. Gerçek piyasa ancak aracısız, endüstriyel sektörsüz kurulabilir.

Rakibi olmayan süt sanayicilerinin karşısında Müstakbel Et Ve Süt Kurumu’nun süt ve süt ürünleri fabrikalarını kurması ile gerçek rakip ortaya çıkarılabilinir. Gerçekçi rekabet düzeni ancak o şekilde sağlanabilir.

Müstakbel Et Ve Süt Kurumu süt ve süt ürünleri fabrikaları kurmaz ise et ithalatına devam demektir. Hayvancılık desteklerinde hayvan sahipleri destekleniyor görüntüsünde endüstriyel süt sanayinin desteklenmesine devam edilecek demektir.

Korunga Yetiştiriçiliği

Nis 11, 2013   //   Yazar: admin   //   Korunga  //  Yorum Yapılmadı

korunga1

Korunga Yetiştiriçiliği

Korunga yem bitkisi çok yıllık yem bitkisi desteklemesi olan bir bitkidir.Korunga tohumu dekera 10-12 kg miktarında ekilir.Korunga yem bitkisi çok yüksek besin değerlerine sahiptir.Korunga tarımı arı yetiştiriçiliği ve bal üretimi açısından da son derece faydalı bir bitkidir.Korunga otu ve korunga balyasına hayvan yetiştiriçileri çok rağbet göstermektedir.Korunga tohumu fiyatları firmamızda ucuza satılmaktadır.

Yonca Üretimi

Nis 11, 2013   //   Yazar: admin   //   Yonca  //  Yorum Yapılmadı

yonca1

Yonca Üretimi

Yonca tarımı için önce uygun yonca çeşidi seçilmelidir.En iyi yonca tohumu,yonca ziraatı yapılacak bölgenin iklim koşullarına uygun dormansi değerlerinde olmalıdır.Yonca tohumu dekera 4-5 kg. ekilir.Yonca ekimi tohum derinliği 1.5-2 cm olmalıdır.Yonca gübreleme,taban gübresi 15.15.15 gübresinden dekar başı 25-30 kg atılır.Yonca yetiştiriciliğinde üst gübresine luzum yoktur.

Ürünler

Nis 11, 2013   //   Yazar: admin   //   Ürünler  //  Yorum Yapılmadı

Ürünlerimiz

30 kg’lık torbalarda vakumlu mısır sılajı

Biçilen mısır slajları bol taneli olup, hijyenik ortamlarda soğutularak paketlenmeye alınır. Paketler, güneş ışığından etkilenmeyen poşet kullanılarak vakumlanır. Tazeliğini 12 ay boyunca korur. Poşetler koruyucu olarak 50×90 ebadında, tehliz çuvala konulur.

30 kg’lık torbalarda vakumlu pancar küspesi

Türkiye’nin en modernize pancar işleme fabrikası olan Boğazlıyan Pan Şeker Fabrikası’ndan aynı gün alınan dökme pancar küspesi soğutularak paketlenmeye alınır. Paketler güneş ışığından etkilenmeyen poşet kullanılarak vakumlanır. Tazeliğini 12 ay boyunca korur. Poşetler koruyucu olarak 50×90 ebadında, tehliz çuvala konulur.

30 kg’lık torbalarda vakumlu portakal posası

Konsantre fabrika’dan alınan portakal posası, aynı gün 30 KG’lık poşetler içerisine konulur. Poşetler güneş ışığından etkilenmeyen poşet kullanılarak vakumlanır. Tazeliğini 12 ay boyunca korur. Poşetler koruyucu olarak 50×90 ebadında, tehliz çuvala konulur.

30 kg’lık torbalarda vakumlu üzüm posası

Konsantre fabrika’dan alınan üzüm posası, aynı gün 30 KG’lık poşetler içerisine konulur. Poşetler güneş ışığından etkilenmeyen poşet kullanılarak vakumlanır. Tazeliğini 12 ay boyunca korur. Poşetler koruyucu olarak 50×90 ebadında, tehliz çuvala konulur.

30 kg’lık torbalarda vakumlu patates küspesi

Fabrikadan alınan kabuğu soyulmuş, doğranmış parmak patatesler haşlanır ve vakumlanarak poşetlenir. Tazeliğini 2 ay korur.

50 kg’lık torbalarda arpa posası

Fabrikadan alınan arpa posası, 50 KG’lık torbalara doldurulur.

Yonca balyası

Yoncalar biçildikten sonra, güneş ışığında kurumaya bırakılır. Yaprakları dökülmeyecek şekilde haşbaysız olarak balyalanır. Ortalama ağırlıkları 30 kg‘dır. 2012 yılından itibaren, Anadolu’nun en büyük yonca ekimi 1500 dekar olarak hizmet vereceğiz.

Balya saman

Balyalarımız haşbaylı -haşbaysız olmak üzere, isteğe göre yapılmaktadır. Güneş ışığında yeteri kadar kalan saplardan yapılır. Kesinlikle nemli balyalama yapılmaz. Biçerdöver, ekini biçtikten 1 gün sonra, aynı tarlaya girilip balya yapılır. Balyalarımız, kesinlikle dağılmaz, patlamaz, taş toprak içermez.

Şunu daha büyük bir haritada görüntüle: Çakmaklar Tarım

Duyurular

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Mısır Silajı preslenip suyu alınmış bir şekilde 1 tonluk paketler halinde hizmetinize sunmaktayız.

Ambalajlı olması sebebi ile yağmur, kar, dolu, rüzgar ya da güneş gibi hiçbir olumsuz hava şartından etkilenmeden çok uzun süre tazeliğini korur ve depolanma sorununu ortadan kaldırır.

Çakmaklar Tarım

Muhammet Çakmak

0 535 442 02 79

.